Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Emma Tamsin


Emma Tamsin

Contact: emma@melisadvocaten.be
 

2008, licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent)

2009, interuniversitaire Master Maritieme Wetenschappen (Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen)

2008, advocaat aan de Balie te Brugge
 

Voorkeurmateries
Beslagrecht
Maritiem recht
Ondernemingsrecht
Transportrecht
Verzekeringen
 

Talen
Nederlands, Engels, Frans
 

Publicaties
E. TAMSIN, ‘Vrachtbeursfraude: men kwam, men zag … en nam de lading mee’, IHT 2015/3, p. 273-298.

E. TAMSIN, ‘Vrachtbeursfraude: hoe een gestolen lading chocolade een bittere smaak naliet bij de vrachtbeursbeheerder’, IHT 2016/4, p. 566-574.

E. TAMSIN, 'CMR: Eerste hulp bij verjaring ten aanzien van hulppersonen', noot onder Antwerpen 3 maart 2014, IHT 2017/4