AdvFMelis-144.jpg

Filip Melis

Contact: filip@melisadvocaten.be

1993, licencié en droit (Université de Louvain)
1994, DES en droit maritime et fluvial (Université d’Anvers)
1995, licencié en notariat (Université de Louvain)
1995, avocat au barreau de Bruges
1997, curateur au Tribunal de l’entreprise Gand, section Bruges

membre du bureau éditorial de la Revue de Droit du Commerce International et des Transports


 
 


Compétences
assurances
droit commercial
droit des entreprises en difficulté
droit de la faillite
droit maritime
droit des transports

Langues
néerlandais, français, anglais, allemand


Publications
F. MELIS, ‘De niet aanpassing van de statuten van de CVBA aan de wet van 20 juli 1991 en het onbeperkt aansprakelijkheids”syndroom”’, noot onder Kh. Brugge, Afdeling Oostende, 10 oktober 1996, RW 1996-1997, p. 923 (924).

F. MELIS, ‘Gelukkige verjaardag! Omtrent de verjaringsregeling onder het CMR-verdrag’, ETL 2004, p. 345-356.

F. MELIS, 'Regelt het CMR-verdrag de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de schade toegebracht aan andere dan de vervoerde goederen? Nee, ja, nee, ja, nee. Drie maal is blijkbaar niet alleen scheepsrecht', IHT 2015/0, p. 80-89. 

F. MELIS, 'Art. 32, lid 1, c CMR: Er zit meer in dit li(e)dje dan je denkt!', IHT 2015/1, p. 78-86.

F. MELIS, 'De executierechten van de houder van een scheepshypotheek in het licht van de matigende werking van de goede trouw, de bepalingen van de wet op de gerechtelijke reorganisatie en het faillissementsrecht', IHT 2015/2, p. 174-185.

F. MELIS, ‘Het Europees betalingsbevel: Het (her)overwegen waard’, IHT 2015/3, p. 372-387.

F. MELIS, ‘De directe vordering van de vervoerder onder Frans recht: rechtspositie van de buitenlandse vervoerder’, IHT 2015/4, p. 483-488.

F. MELIS, ‘De FAST+ regeling blijft (voorlopig) nog overeind’, IHT 2016/3, p. 449-457.

F. MELIS, 'Havens binnendringen voortaan strafbaar', IHT 2016/3, p. 458-460.

F. MELIS & J. VAN GELDER, 'De impact van onregelmatige migratie en mensensmokkel op de wegvervoerder', IHT 2017/1, p. 3-29.

F. MELIS, 'Hoe een gepland verjaardagsfeest voor de takeldienst met een sisser afliep', noot onder Cass. 24 oktober 2016, IHT 2017/2, p. 212-215.

F. MELIS, ‘In Vlaamse velden: de "Groote Oorlog" omtrent de ladingzekering in het wegtransport’, IHT 2019/1, p. 3-22.

F. MELIS, ‘Will there be bluebirds over the white cliffs of Dover? Brexit en de mogelijke impact van een no deal op de positie van de wegvervoerder’, IHT 2019/1, p. 23-33.