Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Actualiteit

Welkom

Emma Tamsin

Welkom op de gloednieuwe site van ons kantoor!

Het is onze bedoeling om U via deze pagina regelmatig te informeren over interessante wijzigingen in wetgeving en rechtspraak in diverse rechtsgebieden.

Heeft U een vraag over een bepaald onderwerp en vindt U hier geen antwoord, aarzel dan niet om ons te contacteren.

- MELIS ADVOCATEN-