Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Actualiteit

GERECHTELIJK VERLOF - KANTOOR BLIJFT OPEN

Emma Tamsin

De periode juli - augustus is algemeen bekend als een zogenaamde "komkommertijd". Niet enkel neemt de wetgevende macht in deze periode haar zomerreces, ook de Rechtbanken beperken hun zittingen tot het hoogstnodige.

Bijgevolg valt er in deze periode doorgaans weinig "nieuws" te rapporteren. Ook op deze pagina zal het daarom mogelijks wat kalmer worden de komende weken.

Dit neemt niet weg dat wijzelf naarstig doorwerken en het kantoor blijft dan ook het ganse gerechtelijk verlof geopend. Wij zijn in principe telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 18u. Ook per mail kunt u ons natuurlijk steeds contacteren.

Fijn verlof gewenst!