Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Actualiteit

UPDATE 1: KANTOORNIEUWS

Emma Tamsin

Wie recent onze site bezocht, zal wellicht vastgesteld hebben dat wij deze wat hebben opgefrist met sfeerfoto's van ons kantoor.

Toen wij in maart 2016 met ons nieuwe project van start gingen, was er in het gebouw zelf immers nog wat werk aan de winkel.

Nu het bouwstof is gaan liggen (en opgekuist) presenteren wij u met veel trots onze nieuwe kantoren.

Kijk gerust eens rond op de site en wie het in werkelijkheid wil komen bezichtigen is (na afspraak) meer dan welkom.