Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Actualiteit

UPDATE 2: E-CMR

Emma Tamsin

In mei 2016 berichtten wij hier reeds over de inwerkingtreding van het KB van 10 april 2016 inzake de elektronische vrachtbrief.

Gisterenavond vond in navolging van de inwerkingtreding van dit KB te Zwijnaarde (Gent) het lanceringsevent van de digitale vrachtbrief van TRANSPORT & LOGISTIEK VLAANDEREN (TLV) en PIONIRA plaats. 

Vele van uw eventuele vragen over de concrete werking van deze digitale vrachtbrief worden beantwoord in dit leuke filmpje:

Of op www.digitalevrachtbrief.be

Filip MELIS zat bij het lanceringsevent mee in het vragenpanel ter beantwoording van de juridische vragen die rijzen naar aanleiding van deze nieuwe technologie.

Een korte samenvatting vindt u hier : 

http://www.flows.be/nl/transport/tlv-ziet-elektronische-vrachtbrief-snel-internationaal-gaan

Doch voor meer informatie kunt u uiteraard ook steeds bij ons terecht.