NIEUW: I-INSTRUCT

Met veel trots introduceert MELIS advocaten een nieuwe feature op haar website.

Onder het tabblad "I-instruct" hebben nieuwe en bestaande klanten nu de mogelijkheid om online instructies te geven tot het invorderen van facturen, of om advies te vragen.

1. Invorderen facturen

Een eerste formulier kan worden gebruikt voor het invorderen van facturen.
Op basis van de gegevens die de klant via dit formulier verstrekt, kan MELIS advocaten bekijken of een invordering via gerechtelijke weg moet gebeuren, dan wel één van de alternatieve invorderingsprocedures (IOS, Europees Betalingsbevel - zie eerdere post in onze nieuws-rubriek) kan gehanteerd worden en kan een duidelijke indicatie van de kosten en prijs daarvan bezorgd worden.
Met deze gegevens in de hand, kan de klant vervolgens beslissen of hij al dan niet wil doorzetten met invordering van de factu(u)r(en).


2. Algemene vragen

Via een tweede formulier kan de klant ook algemene juridische vragen aan MELIS advocaten stellen.
Ook een advocaat moet immers met zijn tijd mee, en waar meer en meer contacten online plaatsvinden, wil MELIS advocaten ook deze mogelijkheid bieden aan haar bestaande en potentiëel nieuwe klanten.
Op basis van de gegevens verstrekt door de klant, kan MELIS advocaten bekijken hoe zij van dienst kan zijn en kan een basis voor eventuele verdere samenwerking voorgesteld worden.
Dit kan gaan van een eenvoudig advies tegen een vast tarief, over het opstellen of nakijken van contracten tot het voeren van volledige gerechtelijke procedure.
Ook hier beslist de klant finaal of hij op basis van het voorstel door MELIS advocaten, de samenwerking wil aangaan.


Deze "online opdracht" is voor ons een eerste online proefproject. Naargelang de noden van de klanten, kunnen wij deze diensten altijd uitbreiden of aanpassen.
Laat dus zeker niet na om ons uw feedback te bezorgen zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.