Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Expertise Melis advocaten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij adviseren u bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en staan u bij in contractuele geschillen.
 

Het  kantoor  is  gespecialiseerd
in ondernemingsgerelateerde materies, van eenvoudige factuurinvorderingen tot faillissementen.
 

Zowel in privaat maritiem recht (zeevervoer, scheepsbeslag,...) als in publiek maritiem recht (olievervuilingen, strafrechte-lijke bepalingen,...) zijn wij thuis.
 

Wij hebben een jarenlange ervaring met nagenoeg alle juridische facetten van het transport- en logistieke gebeuren, die wij graag met u delen.

 

Onze algemene voorwaarden vindt U hier.


Kantooradres Melis advocaten:
Pastoriestraat 336
8200 Brugge

Telefoonnummer: +32 (0) 50 964 964
Faxnummer: + 32 (0) 50 961 962
e-mail: info@melisadvocaten.be