Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

vraag online advies

Op deze pagina kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen voor de invordering van facturen of voor andere juridische vragen.
Na ontvangst van uw gegevens, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en bezorgen wij u een inschatting van het kostenplaatje. 
Op basis daarvan kunt u beslissen of u verder met ons wil samenwerken.

Voor invordering van facturen kunt u formulier 1 gebruiken; voor andere juridische vragen kunt u formulier 2 gebruiken. Uiteraard kunt u ons daarnaast ook steeds via de overige kanalen, vermeld op onze contactpagina, bereiken.

Op deze pagina kunt u geen stukken toevoegen. Na indienen van het formulier, krijgt u op de bevestigingspagina instructies daaromtrent.


Al onze prestaties zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden.

 

FORMULIER 1

 

FORMULIER 2


Kantooradres Melis advocaten:
Pastoriestraat 336
8200 Brugge

Telefoonnummer: +32 (0) 50 964 964
Faxnummer: + 32 (0) 50 961 962
e-mail: info@melisadvocaten.be