Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Laurent Samyn


Laurent Samyn

Contact: laurent@melisadvocaten.be
 

2008, licentiaat in de rechten (Universiteit Gent)

2011, master in de maritieme wetenschappen (Universiteit Gent - Universiteit Antwerpen)

2008, advocaat aan de balie te Gent

2011, advocaat aan de balie te Brugge

2015, curator bij de Ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Brugge
 

Voorkeurmateries
Beslagrecht
Faillissementen
Maritiem recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingen in moeilijkheden
Transportrecht
 

Talen
Nederlands, Engels, Frans
 

Publicaties
L. SAMYN, ‘Voorlopige maatregelen in het kader van de Brussel I-Verordeningen’, IHT 2015/4, p. 444-456.

L. SAMYN, ‘SOLAS, VGM en Incoterms - u zal maar verlader zijn’, IHT 2016/4, p. 575-586.

L. SAMYN, 'CMR & GDP - niet alle transport is gelijk', IHT 2017/2, p. 186-210.